Tyskland/Övrigt/Studera i Tyskland

Att studera i Tyskland

De universitet samt högskolor som finns i Tyskland har tusentals utbildningar som går att välja mellan om man är sugen på att studera i Tyskland. Det finns en riktigt bra hemsida, DAAD Course Search, vilket är perfekt för dig som vill studera i Tyskland men vet inte riktigt vad.

Utbud av det man kan studera i Tyskland

Är det så att du har kommit på att du vill studera i Tyskland så finns det mer än 200 olika universitet, samt högskolor att välja bland, både privata eller statliga. Utöver alla dessa privata, samt statliga skolorna som finns, finns även 170 praktiska fackhögskolor att välja bland.

Studera i Tyskland

Utbytesstudier i Tyskland är mycket populärt

De utbildningarna som finns på fackhögskolorna är oftast mycket kortare, samt mer yrkesorienterade än de traditionella högskole- och universitersutbildningarna. Det som är viktigt att tänka på är att du kanske inte får studiemedel för, eller kan tillgodoräkna dig en utbildning som läsas på fackhögskola i Sverige. Om du är intresserad av att läsa på en fackhögskola så kolla i så fall upp i förväg vad som gäller, beroende på var du vill använda din utbildning!

Några saker att ha i åtanke

Vad som gäller kring antagning samt urval

Urvalet som görs av alla de sökande som söker till olika utbildningar, brukar vanligtvis ske utifrån det snittbetyget som man har fått från gymnasiet. Det kan även förekomma intervjuer samt inträdesprov redan i urvalsprocessen. De antagningar som görs på högre nivåer sker utefter de studiemeriter som man haft på högskolan. Här kan också tester samt intervjuer förekomma.

Hur man ansöker till en utbildning

Det varierar givetvis med vilken utbildning man är sugen på att läsa. Därför ska man i mycket god tid se till att kontakta de internationella kontoret på det lärosätet där man vill läsa, för att ta reda på vad som gäller kring utbildningar, hur ansökningen går till, samt vilka handlingar som är bra att bifoga i ansökan.