Denna sida innehåller annonslänkar för GetYourGuide.com
Tyskland/Andra världskriget/Koncentrationsläger i Tyskland

Koncentrationsläger i Tyskland

Det är antagligen ingen som har missat historierna om de koncentrationsläger som fanns i Tyskland under andra världskriget. Hur mycket man satt sig in i vad som verkligen hände där kan variera men i stort sett alla har hört berättas om gasning och om hårt arbete som tog livet av judar, kvinnor, barn, funktionshindrade och många andra. I koncentrationsläger kunde man nämligen hamna av flera anledningar. De allra flesta som kom dit var dock judar eller av judisk släkt. Flera av koncentrationslägren är i dag jämnade med marken och finns inte längre. En del av dem står dock kvar som ruiner eller är i vissa fall museum för att påminna om den tid som en gång satte skräck i världen. Flera av de personer som varit på besök i koncentrationslägren så som de står i dag kan berätta om hur stämningen till viss del sitter kvar i väggarna.

Vad är ett koncentrationsläger?

Koncentrationsläger är, eller var, ett slags läger där man internerar civilpersoner under en lång, ofta obestämd tid. Ofta är personerna som interneras sådana som uppfattas vara ett hot mot landet, regimen eller nationen. Personerna har ofta inte begått några brott utan det handlar istället om att de på grund av kön, religion, politisk hållning eller liknande anses vara opålitliga eller helt enkelt oönskade i samhället. Under Nazityskland benämndes de fångar som sattes i lägren som folkets fiender. Under andra världskriget fanns det fler än 700 koncentrationsläger i världen. Därtill kom sedan de rena förintelselägren som alltså inte är detsamma som ett koncentrationsläger. Man kan dock inte bortse från att en hel del personer dog i koncentrationslägren. Ofta steg antalet dödsfall upp till förintelsenivån i lägren.

ARBEIT MACHT FREI - Dachau

Den ikoniska texten "ARBEIT MACHT FREI" vid koncentrationslägret KZ Dachau

Livet i ett koncentrationsläger

Det var inte helt lätt att sitta i ett koncentrationsläger. Även om långt ifrån alla i lägren blev avrättade var det fortfarande många som avled. Det berodde bland annat på att bristen på mat och rent vatten var stor. Det ledde till att folk helt enkelt törstade och svalt ihjäl. En annan sak som många avled av var sjukdomar. De som var internerade i lägret bodde trångt och när de inte kunde tvätta sig, duscha och liknande spred sig också sjukdomar rejält snabbt. Många arbetade också ihjäl sig i lägren. Deras kroppar klarade helt enkelt inte av det tuffa arbete som krävdes av dem.

Koncentrationsläger man kan besöka idag

Sachsenhausen utanför Berlin

Strax 30 km norr om Berlin ligger koncentrationslägret Sachsenhausen, som idag fungerar som både en minnesplats och ett museum. Lägret inrättades så tidigt som år 1936 och användes som en slags prototyp över hur SS:s läger skulle komma att se ut. Till en början satt där endast politiska fångar som inte tog till sig nazismens ideologi, men längre fram började man även internera andra människor.

 ››  Läs mer om koncentrationslägret Sachsenhausen

Dachau utanför München

Ungefär 1,5 mil nordväst av München ligger byn Dachau där det här koncentrationslägret låg. Lägret blev inrättat i en ammunitionsfabrik som lagts ner och det byggdes på kommando av Heinrich Himmler bara några veckor efter att Hitler utsetts till rikskansler i Tyskland.

Det första officiella koncentrationslägret

Det här lägret står till förebild för många andra koncentrationsläger genom tiderna och det är inte för inget det också kallas för en mordskola. Mer än 43 000 personer avrättades här i lägret. I dag finns det några spår kvar av koncentrationslägret. De höga murarna, ingången och grusplanen i lägrets mitt där fångarna radades upp varje dag, flera gånger om dagen. I dag kan man knappt se att det en gång varit ett koncentrationsläger. Kvar finns en huvudbyggnad, en barack och man har byggt ett kapell på platsen. Inne i baracken finns inte heller mycket att se. Några toaletter och ett par smala sängar som fångarna fått sova på en gång i tiden.

Dachaus krematorie finns kvar än idag

En byggnad med rejäla skorstenar ligger en bit bort. Det är krematoriet. Omklädningsrummen, duschar och en del sängar finns kvar. Här staplades de avlidna på hög. Det här lägret var nämligen ett kombinerat koncentrationsläger och förintelseläger. Här tvingades fångarna in i duschar eller avrättades på annat sätt innan de brändes. Runt om krematoriet finns en stig och man kan gå längs stenplattor som minner om svunna tider. Det är lite som ett museum. På plattorna finns nämligen olika texter angivna. Det är fångar och andra som ristat in sina budskap. Minnen över alla de personer vars aska ligger begravd här, förklaringar om hur avrättningar skett och mycket annat. Det finns också en del plakat och information om lägret. Det här är en minnesplats som verkligen påminner om hur det var då, i lägrena.

 ››  Läs mer om koncentrationslägret Dachau

Bergen-Belsen utanför Bergen

Ett av de koncentrationsläger som fanns i Tyskland under andra världskriget var Bergen-Belsen. Här satt bland annat Anne Frank samt hennes syster Margot fram tills de avled. De var bara två av de över 70 000 människor som avled i det här lägret. I det här lägret fanns inga gaskammare alls men med tortyr och svält mördades flera människor. Många sjuka och icke arbetsföra fångar sändes till det här lägret och därför dog många kort efter att de anlänt hit. Under bara ett år, mellan 1944-1945, steg antalet fångar från drygt 7 300 till mer än 60 000 stycken. Det här lägret stängdes helt år 1950.

I dag finns det inte många spår kvar av lägret. På platsen i Niedersachsen, sydväst om Bergen finns ett monument, ett museum och en minnespark.

Neuengamme utanför Hamburg

Om man befinner sig i staden Hamburg kan man besöka det nazistiska koncentrationslägeret Neuengamme, som först var ett underläger till Sachsanhausen. Man beräknar att lägret har hållit över 100 000 personer fängslade och att cirka 42 000 individer omkom vid denna plats. År 1945 räddades några av fångarna till Sverige med de så kallade "vita bussarna". När brittiska soldater lyckades ta över lägret år 1945 släpptes alla fångarna som var i livet fria.