Denna sida innehåller annonslänkar för GetYourGuide.com
Tyskland/Bremen/Historia

Kort historik om Bremen

Staden Bremen ligger belägen nära floden Wesers utlopp i den norra delen av Tyskland. Bremen som stad anses vara grundad för omkring 1200 år sedan och var en av de främsta Hansastäderna i historien. Idag uppskattas befolkningsmängden vara kring 550 000 och staden är känd för sin historiska stadskärna med bland annat Rolandstatyn, rådhuset och domkyrkan "Bremer Dom". Läs mer om sevärdheter i Bremen.

Staden Bremen grundas

Bremen, eller "Bremun", nämns i historieskrivningen redan år 787 i samband med upprättandet av ett biskopsstift i staden, av Karl den store. Då Hamburg attackerats av vikingar valde biskoparna att flytta ärkebiskopssätet till, det då, betydligt säkrare Bremen.

År 1246 definierades rådets befogenheter och man införde en valordning till stadens råd. Man hade nu stadsprivilegier för att kunna sluta handelsavtal med andra länder kring Nord- och Östersjön. Man inträdde i Hanseförbundet och hade då en strategisk geografisk position vid mynningen till Wesers. Bremen kom att vara med i handelsmonopolförbundet vid fyra tillfällen mellan år 1260 till 1576 och handlade främst med Nederländerna.

Kristendom blev statsreligion

1618 förklarades reformerad kristedom som statsreligion i Bremen. Stadens politiska- och religiösa frihet var dock inte långvarig då de omgivande biskopsstiften genom den westfaliska freden officiellt tillhörde Sverige från år 1648. Bremen fungerade dock i praktiken som självständigt och år 1654 hade man en representant i den tyska riksdagen. Det uppstod under denna tid aldrig några egentliga strider och staden erkänns som självständig av Sverige år 1741.

Napoleon tog över Bremen

Napoleon införlivade Bremen med det franska riket år 1810 men efter misslyckandet med Napoleonkrigen lämnar franska trupper staden år 1814. Året därpå förklarar Wienkongressen Bremen en fri riksstad och blir återigen medlem av det tyska förbundet. 1857 grundades "Norddeutscher Lloyd" som kom att bli ett framträdande rederi som var känt för att vara snabbast över Atlanten i början på 1900-talet.

Blev strategiskt mål under WWII

I dyningarna av den tyska novemberrevolutionen i början av 1919 styrdes senaten i Bremen en kortare period av en provisorisk regering. 1920 antogs en författning som gällde fram till 1933.

Under Andra världskriget sågs Bremen som ett strategiskt mål av de allierade. Detta på grund av sin stora industriella tillverkning och varvsindustri, varpå staden blev kraftigt flygbombad. Brittiska styrkor intog Bremen 1945 och hela delstaten blev en del av den brittiska ockupationen. USA tog över hamnen 1947. 1949 blev Bremen en del av det nya Västtyskland och genomgick sedan under många år en omstrukturering av hela näringslivet där flertalet stora verksamheter gick i konkurs och hamnen förlorade sin tidigare viktiga betydelse för staden.