Denna sida innehåller annonslänkar för GetYourGuide.com

Kort historik om Düsseldorf

Vid floden Rhens stränder stannade ett fåtal stammar med germanskt ursprung kvar i sina områden när det romerska väldet fick ett starkare grepp om Europa. Mindre samhällen med fokus på fiske och jordbruk bildades där Düssel och Rehn kopplas samman, och Düsseldorf växte så småningom fram ur dessa städer. Düsseldorp var stadens första namn när den omskrevs år 1135. Greven Berg tog makten över Düsseldorf år 1186. År 1280 flyttade Bergs grevar sin residens till staden.

Düsseldorf fick sina rättigheter

Ett viktigt datum i Düsseldorfs historia är den 15 augusti 1288, då tilldelade greven Adolf V av Berg stadens dess stadsrättigheter. Berg och Kölns ärkebiskop hade innan detta tillkännagavs haft en skoningslös strid om makten med varandra. I slagen vid Worringen nådde kampen sin höjdpunkt. Ärkebiskopen av Kölns styrkor utplånades totalt vilket gjorde att Düsseldorf kunde utnämnas till stad. Vid ett monument vid Burgerplatz kan man än idag påminnas av detta. Düsseldorfs och Kölns medborgare kämpade sida vid sida, trots detta sägs det felaktigt att det sedan dess har funnits någon typ av fiendskap mellan invånarna. Det startades dock en rivalitet mellan städerna i slutet av 1800-talet då den industriella revolutionen resulterade i att Düsseldorf började växa mycket snabbt. Idag skämtas det dock mest bara om rivaliteten, speciellt under Rhens karneval.

Beskyddad marknadsplats

På Rhens strand uppstod en marknadsplats och denna försvarades av omfattande murar. Hertigdömmet Berg fick sedan Düsseldorf som regional huvudstad år 1380. Under flera århundraden kom det att byggas flertalet kända landmärken, till exempel St. Lambertus Kollegiat-kyrka. En våldsam kamp utbröts när en ny efterföljare skulle utses då ätten Jülich-Berg-Cleves dog ut i början på1600-talet. Detta ledde till att Jülich och Berg föll för de högadliga Pfalz-Neuburg som utsåg Düsseldorf till sin huvudort.

Staden växte explosionsartat

När Johann Wilhelm (även Jan Wellems) kom att regera, mellan 1690 och 1716 var tillväxten i staden extraordinär. Tack vare sitt intresse för konst, och med hjälp av sin fru Maria, kunde han uppföra ett konstgalleri med stora samlingar av konstverk och skulpturer. Galleriet fick namnet Gemäldegalerie Düsseldorf.

När han dog blev tiderna hårda igen för Düsseldorf, framför allt då Kurfurstehovet flyttades till München när kurfursten Theodor övertog Bayern. Idag är även hela konstsamlingen i Münschen efter att ha flyttats dit under franska revolutionskrigen. Från April 1815, efter Wienkongressen, började staden att höra till Preussen istället.

Invånarantalet dubblerades på tio år

Mellan 1882 och 1892 dubblades antal invånare i staden efter att ekonomin börjat blomstra tack vare industrialiseringen. Däremot drabbades staden hårt av de båda världskrigen. Den blev utsatt för en 24-timmars bombning vilket ledde till att staden föll till marken. 1946 började staden att uppbyggas till det man känner igen den som idag, efter att ha utsetts till huvudstad i den nyskapade delstaten Nordrhein-Westfalen.