Denna sida innehåller annonslänkar för GetYourGuide.com
Tyskland/Essen/Historia

Kort historik om Essens

Omkring år 845 grundades ett kloster av Saint Altfrid i centrumet av dagens Essens. Den första abbedissan var Altfrids släkting Gerswit. År 799 hade Saint Liudger redan grundat benedektinerklostret Herden. Regionen var knappt befolkad och bestod av ett fåtal småbruk och ett gammalt och antagligen övergett slott. Medan Herden försökte stödja Liudgers missionsarbete i regionen Harz var klosterkyrkan i Essen menat att ta hand om kvinnorna i den högre Saxon adeln.

Inget ordinärt kloster

Den här klosterkyrkan var inte ett ordinärt kloster, utan snarare menat att vara en bostad och utbildningsanstalt för döttrar och änkor i högadeln. Klostret skulle ledas av en abbedissa och hon var den enda medlemmen som skulle vara skyldig att ta löftet om kyskhet. Runt år 852 började klosterkyrkan att bygga kollegiala delen av klosterkyrkan och fortsatte tills det blev klart år 870. År 946 utbröt en stor brand och den skadade både kyrkan och bosättningen rejält.

Staden är över 100 år gammal

Det första dokumenten gällande Essen är år 898 när Zwentibold, kung av Lothringen, testamenterade territorium på den västra stranden av floden Rhen till klostret. Ett annat dokument som beskriver grundandet av klostret och är daterat till år 870 är nu ansett att vara en förfalskning. År 1003 började Essens att erkännas som stad.

Mathilde II, viktig för Essen

En av de viktigaste personerna i Essens historia är Mathilde II, barnbarn till kejsaren Otto I. I över 40 år regerade hon i staden, utrustad med klostrets skatter beståendes av ovärderliga föremål såsom den äldsta bevarade sjugrenade kandelabern och den äldsta kända skulpturen av Jungfru Maria i västvärlden, Gyllene Madonna av Essen. Under regeringstiden av Teophanu, år 1041, fick staden rättigheter att hålla marknader. Tio år senare konstruerades den östra delen av klostret Essen. Dess krypta innehåller St Altfrid, Madilde II och Teophanus gravar.

Klostret blev furstlig bostad

År 1216 fick klostret statusen som furstlig bostad då kejsaren Fredrik II kallade abbedissan Elisabeth I Reichsfürstin i ett officiellt brev. 28 år senare fick Essens sina stadsrättigheter när Konrad von Hochstaden, ärkebiskop i Köln, marscherade in i staden och uppförde en stadsmur tillsammans med befolkningen. Det varade som en tillfällig frigörelse fram till år 1920. Det året gav kung Rudolpg I prinsess-abbedissan full suveränitet över staden.

Kejsarfritt samhälle

Efter att kejsare Charles IV lovade ett kejsarfritt samhälle, samtidigt som han hade stöttat Rudolphs den förstes beslut, lämnade han staden till den imperatoriska fördelen och tvister mellan staten och klostret var vanliga fram till klostret upplöstes år 1803. Mängder av stämningar lämnades in till Rikskammarrätten och en av de varade i nästan 200 år. Det slutgiltiga beslutet från domstolen blev år 1670 att staden måste vara lydig i abbedissans ”att göra och inte göra” och samtidigt behålla sina tidigare rättigheter. Beslutet löste inga problem.