Denna sida innehåller annonslänkar för GetYourGuide.com

Kort historik om Nürnberg

Nuremberg, mer känt som Nürnberg, är en tysk stad belägen vid floden Plegnitz och Rhine-Main-Danubekanalen, i regionen Bayern i södra Tyskland. Staden har dryga halv miljonen invånare och är därmed en av Tysklands topp 15 mest befolkade städer. Nürnberg är globalt mest känd för krigsrättegångarna efter andra världskriget, men dess historia går mycket längre tillbaka än så.

Central position med etablerd handel

Med sin centrala position, både i sin egen region så väl som i relation till andra europeiska länder, etablerade sig Nürnberg tidigt som en viktig handelsplats. Hit kunde man komma från alla riktningar så väl via land som vattenvägen. Den första noteringen i historieböckerna är från 1050-talet. Handeln pågick hela medeltiden och inofficiellt räknades den även som romarnas andra huvudstad under romartiden. Början med Markgreven av Nordgau har Bayern och Nürnberg gått i arv till olika aristokratiska familjer genom seklen. Deras slott byggdes och känns lätt igen på den medeltida arkitekturen.

Lät mynta sina egna mynt

Affärerna blomstrade och uppmuntrades så till den grad att man lät staden mynta sina egna mynt. Dock startades också upprepade massakrer mot stadens judar redan på 1200-talet. 1349 brändes eller jagades de ut ur staden och en ny marknadsplats byggdes helt sonika över deras tidigare boplatser. I samma period kom pesten och skulle komma att återvända inte mer än 7 gånger under det kommande årtiondet.

Religiösa freden

Under den tyska renässansen kom vad som skulle komma att kallas den religiösa freden 1532. Luther fick igenom sin protestantiska reform och andra fredsmäklande besluts togs likaså. Med olika partners kom Nürnberg att klara sig gentemot flertalet attacker under de kommande seklen, men krigandet självt tog mycket på stadens resurser och befolkningsmängd. I och med Napoleons fall kunde de äntligen resa sig igen. 1803 förklarades Nürnberg självständigt från kejsarriket, men när avtalet skulle skrivas på 1806 beslöts det att ge staden tillbaka till Bayern mot likvidering av skulder.

Var en nyckelplats för nazisterna

Industrialiseringen kom och gynnade Nürnberg precis som alla andra större städer. Fabriker och järnvägar gjorde Nürnberg till en enda stor knutpunkt och 1927 hölls den första nazistkongressen där och det var här Hitler höll sina berömda brandtal till partiet. Det skulle komma att upprepas varje år tom 1938. Här togs alla nazistiska programbeslut och det blev av stor symbolisk betydelse att krigsrättegångarna sedan kom att hållas på samma plats. Nazisterna gjorde Nürnberg till en nyckelplats i deras strategi och när de allierade väl kom bombades hela 90% av staden sönder. Domstolen var ironiskt nog en av de få större byggnader som inte skadades. Noteras ska att följdrättegångarna inte blev av pga det kalla kriget.

Som alla andra städer har Nürnberg återhämtat sig väl under de senaste decennierna. Många invandrar och hela 37% av de boende i Nürnberg har utländskt ursprung.