Denna sida innehåller annonslänkar för GetYourGuide.com

Kort historik om Stuttgart

Ett stuteri "stuttgarten" beläget på stadens plats gav Stuttgart dess namn och dess nutida historia tar sin början omkring år 950. Dock börjar allt mycket tidigare; här finns spår från ca 10 000 f.Kr. Under den yngre stenåldern och bronsåldern fanns bofasta på de många höjderna i och omkring den nuvarande staden. Kelterna har lämnat spår i form av vägar och gravhögar. Rester från romarnas tid syns i kastell, gårdar och vägar.

Stuttgarts kullar blev avgörande

Att Stuttgart växer fram som bosättningsplats på 900-talet beror till stor del på kullarna. Dessa kullar som erbjöd frodig mark och nivåskillnader, gjorde att staden år 1219, i och med sin vinproduktion, fick stadsrättigheter. Stuttgart kom senare att bli huvud- och residensstad i Württemberg, som expanderade, och blev genom det allt rikare. Samtidigt anlades här ett dominikanerkloster. En tillfällig nedgång i ekonomin ägde rum under det trettioåriga kriget och den franska invasionen och det var inte förrän vid Napoleonkrigen som staden återhämtade sig.

Industrialiseringen gynnade Stuttgart

Att Stuttgart återhämtat sig ekonomiskt beror till stor del på industrialiseringen. Här finns en mängd arbetsplatser med inriktning på vetenskap, akademi och forskning och här finns också två universitet och åtta fackhögskolor, två Max-Planck-institut och ett antal forskningsinstitut. Vid sidan av detta är Stuttgart en av världens fyra bilhuvudstäder. Sedan dagen då Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach tillverkade den första lätta och snabba bensinmotorn i staden har den varit bilens hemstad. Daimlers och Maybachs bensinmotor byggdes i ett före detta växthus och det är idag en av de mest välbesökta platserna i Stuttgart. Ett annat viktigt besöksmål är Mercedes-Benz Museum som är det enda museet i världen som visar hela bilindustrins historia - utan en enda lucka.

Bombades mycket under WWII

Dagen arkitektur är mestadels av modernt snitt på grund av de fyra bombangrepp som Stuttgart utsattes för under andra världskriget. Franska trupper intog under krigets slutskede staden men den låg på amerikanskt område varför fransmännen fick backa undan. En av de byggnader som står kvar idag är det gamla slottet vars historia sträcker sig tillbaka till 900-talet och den vattenborg som skyddade stuteriet. Borgen har under åren byggts ut och under 1550-talet fick den sin slottskaraktär.

Stuttgart var huvudstad i Württemberg fram till 1918. År 1952 kom den att bli huvudstad i delstaten Baden-Württemberg vilken bildades då tre mindre sydvästtyska delstater slogs ihop. Hamnen i Stuttgart öppnades 1958 och tjugo år senare börja S-Bahn sin trafik. Stuttgart leds av en Oberbürgermeister och har sedan andra världskriget haft fyra borgmästare.